53. SEZONA: 2015/16

CIKEL AMABILE - KOPRSKA CAMERATA

Korska Camerata_PLAKAT


22. 1. 2016 ob 18.00
debatna akademija
KULTURNI PROSTOR

Iz več zornih kotov bomo skušali osvetliti in preveriti prepričanje, da ima načrtovana, sistemsko urejena in primerno spodbujana kulturna ponudba mnogovrstne dolgoročne pozitivne razvojne učinke. Odprli bomo vprašanja kulturne ponudbe v javnem prostoru, posegli v problematiko odnosa do kulture, na primeru dobrih praks iskali možne rešitve za izboljšanje trenutnega stanja v našem okolju delovanja.


18. 3. 2016 ob 18.00
debatna akademija
KULTURNI VSAKDAN

Opažamo, da kultura ni zasidrana v zavesti kot del vsakdanjosti, kljub temu, da je vseskozi v rabi, kar bomo pokazali na primerih z različnih področij. Tudi umetnost je del naše skupne dediščine, na kateri gradimo sedanjost, zato jo je vredno spoznati in o njej pravilno razsojati.


6. 5. 2016 ob 18.00
debatna akademija
KULTURNI TURIZEM

Podedovane dediščine nismo ustvarili, imamo pa možnost, da jo uporabljamo, in privilegij, da jo spoštljivo tudi tržimo. Največ možnosti se kaže v t.i. kulturnem turizmu, ki je na Slovenskem še slabo izkoriščena panoga. Kako uspejo veliki festivali tržiti umetnost, pri tem pa ohraniti kakovost, in kako bi jo lahko bolj uspešno tudi mi?

 

 

 

 

 

 

 

 


29. 1. 2016 ob 20.00
glasbena akademija

EVGENIA EPSHTEIN - violina
DENYS MASLIUK - klavir

V sodelovanju z Glasbeno šolo Koper


15. 4. 2016 ob 20.00
glasbena akademija

KLEMEN LEBEN - harmonika
BENJAMIN ZIERVOGEL - (Tartinijeva!) violina

V sodelovanju s Pomorskim muzejem Piran


27. 5. 2016 ob 20.00
glasbena akademija

TRIO KLAVIS:
Jenny Lippl - violina
Miha Ferk - saksofon
Sabina Hasanova - klavir

IRENA YEBUAH TIRAN - mezzosopran
BOJAN GLAVINA - klavir

V sodelovanju z Glasbeno matico Trst