PRIHODNJI KONCERTI

AMABILE 2. koncert: Studio 8.1 - Oskar Longyka - Onstran
    Ogledov:152160     A+ | a-

06.04.2023

Ura: 19:30

LOKACIJA: Pokrajinski muzej Koper

×

Studio 8.1 - Oskar Longyka - Onstran.

PROGRAM:

W. A. Mozart: Klavirski kvartet št. 1
                        v g–molu, K. 478

I. Allegro
II. Andante
III. Rondo (Allegro)

Oskar Longyka (1998): Fragmenti v času

***  ***  ***

J. Brahms: Klavirski kvartet št. 1.
                    v g–molu, op. 25

I. Allegro
II. Intermezzo (Allegro ma non troppo)
III. Andante con moto
IV. Rondo alla Zingarese (Presto)


Nastopajoči:
Oskar Longyka, violina
Domen Kužnar, viola
Sebastian Bertoncelj, violončelo
Denys Masliuk, klavir


O projektu:
Studio 8.1 je ustvarjalni teritorij, koncertni cikel, ki ga vodijo in oblikujejo glasbeniki sami. Platforma vzpostavlja kontinuirano prakso inovativnih zvočnih kodov ter snovanje novih ustvarjalnih celic ter deluje kot generacijski most in zbirno mesto skupnosti. Ustvarjalci se seznanjajo s širšim mentalnim in fizičnim prostorom, v katerem nastaja glasbeni dogodek, svoje zamisli pa preverjajo v stalnem dialogu z drugimi deležniki. Ustvarjalec tako postane tudi sam svoj kurator. Prav to omogoča, da so lahko posamezni dogodki premišljeni izven danih koncertnih okvirov in sledijo samogeneracijski logiki, tesno povezani z energijo, znanjem in sposobnostmi celotne koncertne skupnosti.
Kurator prihajajoče edicije je violinist Oskar Longyka, eden izmed dveh ustvarjalcev v rezidenci in kuratorjev cikla Studio 8.1 v letu 2023.

Koncert z naslovom Onstran je drugi v seriji treh dogodkov v letu 2023, katerih vsebina je zasnovana kot oris repertoarja – hkrati kanoničnega in obrobnega, mejnega. Cilj je iskanje novih možnosti znotraj in okrog njega. Skozi študij se ponudijo nove ustvarjalne možnosti – tradicija performativno prakso sicer usmerja, vendar je ne omejuje. Odnos do kompozicij se prevesi z dobesedne ravni poustvarjanja glasbenega teksta na bolj abstraktno, ki se trudi kompozicijo oživeti, četudi na račun tega od nje kdaj odstopa. Nikakor sicer ne gre za prekomponiranje ali spreminjanje, le za spremembo gledišča. Ta sicer dopušča možnost radikalne spremembe izvirnega materiala, vendar se hkrati zaveda, zakaj tega ne more narediti. Namesto te spremembe koncert dopolnjuje novonastalo delo, ki je ustvarjeno z mislijo na kontekst, v katerem bo zazvenelo.

Koncertni cikel Studio 8.1 je program Inštituta .abeceda. Dogodek poteka v sodelovanju
z Društvom prijateljev glasbe Koper in Pokrajinskim muzejem Koper.
Program sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Rek