DRUŠTVO NEKOČ

V  šestdesetih  letih  je  bilo  v  Sloveniji  že  več  pomembnih   organizacij, revolucionarnih ansamblov,  svetovno pomembnih  združenj, kakovostnih  koncertov znanih glasbenih inštrumentalistov, pevcev  in dirigentov,  vendar nikakor niso mogli  zaiti  tudi  v  obmorski  Koper. Kako  in  kaj  torej  narediti,  kako se organizirati  in pridobiti  koncerte, kako  širiti glasbeno  kulturo med  ljudmi (tudi)  na Obali,  kako predstaviti  domačo in  tujo glasbeno  ustvarjalnost in poustvarjalnost, kako  posredovati med  glasbeniki in  občinstvom, kako  mladini odkriti lepote glasbe in jo osveščati o vrednotah novih kompozicijskih hotenj  v glasbi, kako vzgojiti željo po dojemanju vrednot glasbene umetnosti? Odgovore so na Obali poiskali sami: 28. februarja 1963 je bil v dvorani Glasbene šole  Koper ustanovni  občni zbor,  na katerem  so predstavili  pravila Društva prijateljev glasbe in  izvolili odbor, 12.  marca 1963 je  pripravljalni odbor z desetimi podpisniki vložil prošnjo pri Zvezi kulturno-prosvetnih organizacij  za ustanovitev Društva prijateljev  glasbe Koper, 5.  aprila istega leta  pa je bil podpisan odlok o ustanovitvi Društva prijateljev glasbe v Kopru.

Društvo  ima od  ustanovitve  sedež  na Glasbeni  šoli Koper,  v palači  Gravisi-Barbabianca, v  najpomembnejši koprski baročni stavbi, ki je sedanjo razsežnost  in obliko dobila leta 1710. DPG vse od začetka teži k  raznovrstni in  glasbeno pestri  programski ponudbi.  Različne zasedbe so  koprskemu občinstvu  vedno nudile  širok vpogled  v stilno  različna ustvarjalna obdobja. Žal neustrezni prostori – poleg skopo  odmerjenih denarnih  sredstev –  društvu še  danes ne  omogočajo organizacije  simfoničnih, baletnih  ali  opernih gostovanj.

Koprsko Društvo prijateljev glasbe se je  globoko zasidralo  v  zavest kulturnega življenja tako v slovenski Istri kakor tudi  v Sloveniji. Iz leta  v leto je postajalo  vse bolj pomemben  dejavnik pri oblikovanju  in uveljavljanju glasbene identitete ter prispevalo pomemben delež pri širjenju kulturne  zavesti – tudi po Sloveniji.

Povzeto iz zbornika muzikologinje Marije Gombač »Med časom in spominom – 35 let Društva prijateljev glasbe« iz leta 1998.

 

Društvo prijateljev glasbe so vodili:

Ivan Silič (1963–1968)
Mirko Zupančič (1968–1972)
V njunem devetletnem obdobju so bili najožji sodelavci: pri oblikovanju programa Vladimir Lovec in Ivan Šček, pri organizaciji koncertov Miroslav Logar
Borut Logar (1972–1977)
Vladimir Kobi (1978–1982)
Vlado Rotar (vmes krajši čas)
Zdenka Lovec (1982–1984), najožji sodelavki za oblikovanje programa in organizacijski tajnici Branka Kljun in Lea Hedžet
Borut Logar (1985–1987)
Marija Gombač (1988–1992)
Ksenija Kos (1992–1993)
Mirjana Gvozdenac (1994–2001)
Borut Logar (2002–2005), umetniški vodja Romeo Drucker
Alenka Zupan (2005–2008)
Sonja Mezgec (2008–2009)
Helena Filipčič Gardina (2009-2017)
Tatjana Jercog (od decembra 2017 dalje)

Častni člani DPG so:
Marijan Lipovšek, Mirko Logar, Ivan Silič, Vladimir Lovec, Borut Logar, Miran Hasl
Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
Ludwig van Beethoven